Kraszna történelme röviden:

Kraszna (románul Crasna; németül Krassmarkt) község Romániában Szilágy megyében.
Az egykori (1876-ban megszűnt) Kraszna vármegye névadója és székhelye. Községközpont, Máron, Ráton és Krasznahosszúaszó tartozik hozzá.

1213-ban Karasna alakban említik először, és 1217-1235 között említette a Váradi Regestrum is.
1341-ben Valkóvárhoz tartozott, s Kraszna birtokába Dancs mestert iktatták be.

krasznamagasbol1
1454-ben a Bánfi család, Chahol János és Kusalyi Jakcs család birtoka volt.
1479-1498 között a Losoncti Bánfiaké volt, akik 1491-ben osztoztak meg rajta.
1522-ben Bánfi Miklós Báthory Istvánnak adta 15 bánfihunyadi jobbágytelekért.
1537-ben Somlyói Báthory István néhai erdélyi vajda fiait Andrást, Kristófot és Istvánt iktatták be Kraszna birtokába.
1548-ban itteni birtokait Somlói Szaniszlófi Báthori Anna, Bélteki Drágfi Gáspár, majd Homonnai Drugeth Antal özvegye elzálogosította Szaniszlófi Báthory Andrásnak, Kristófnak és Istvánnak.
1550-ben a Losoncziaknak a Báthoriakkal folytatott birtokpere kapcsán Ferdinánd király intette a Báthoryakat, hogy hagyjanak fel a Losonciakkal folytatott birtokperekkel, s adják vissza azok erdélyi és magyarországi birtokait.
1576-ban Kraszna város tizedét Somlói Báthory István a Bánfiaknak adományozta.
1648-ban Rákóczi György és neje Báthory Zsófia birtoka volt.
Egykori várát a 17. században még lakták. A trianoni békeszerződésig Szilágy vármegye Krasznai járásához tartozott.

Forrás: Wikipédia

A Győrffy család könyvtára

A Győrffy családnak  kastélyukban egy 30.000 kötetes könyvtár  is volt, amit a kommunisták a rájuk jellemző módon, magukat jellemezve, a Kraszna partján  elégettek. Sajnos, nem tudunk semmit a kötetekről, és az elkövető "buzgó" komcsikról sem.. Ha megvolnának a könyvek, sokkal többet tudnánk Kraszna múltjáról. Kétszáz évre visszamenőleg, naponta, (és sok esetben óránként is) pontos feljegyzéseket vezettek az időjárásról. A családot nagyon érdekelte a tudomány, sajnos, az őket kitelepítő kommunistákat, és utódaikat nem!

 

Nemzetiségek (2002)

Magyar
Román
Cigány
Ukrán
Német
Szlovák
Nem nyilatkozott
4066
1786
514
3
1
1
2

Vallások (2002)

Református

Ortodox

Baptista

Adventista

Görög Katolikus

Katolikus

Evangéliumi

Pünkösdista

Evangélikus

Unitárius

Zsidó

Más

Felekezeten kívüli

3383

1913

598

136

135

106

27

4

1

1

1

66

2

Történelmi térképek

Egy régi térkép Krasznáról


 

X

Jobbklikk letiltva

Kimásoláshoz: Ctrl+C